SAJTÓGYŰJTEMÉNY

A Természettudományi Múzeum új igazgatója elsősorban azt vizsgálná, hogy kimutatható-e a hunok, a honfoglaló magyarok és az Árpád-ház között genetikai kapcsolat (MAGYAR NARANCS)

2019.07.15 00:00

narancs.hu
Pályázatának ötödében a jelenlegi vezetést ekézi.

link

Magyarok és baskírok (MAGYAR NEMZET)

2019.07.01 00:00

VISSZHANG
Németh Endre

Julianus barát baskírjai címmel olvashattunk tanulmányt Neparáczki Endrétől és Török Tibortól a múlt heti Lugasban. A szegedi kutatók baskírokról, volgai tatárokról, magyarokról és egy közelmúltban megjelent populációgenetikai tanulmányról – amelynek alakításában magam is részt vettem – fejtették ki véleményüket. Észrevételeik nagy részével egyet kell értenem, néhány kérdést azonban másként látok.

link

Hogyan mászott be a genetika a nyelvészet porcelánboltjába? (QUBIT)

2019.06.21 00:00

„A »finnugor« nyelvészeti szakkifejezés, nyelvekre alkalmazzuk, népekre nem. Vagyis csak a magyar nyelv lehet finnugor eredetű, nem pedig a nép” – mondta a Qubitnek Klima László, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének tanszékvezetője. A nyelvész-régész egyetemi docenst a magyar őstörténeti kutatások legújabb populáció- és archeogenetikai fejleményeiről kérdeztük.

link

Julianus barát baskírjai (MAGYAR NEMZET)

2019.06.17 00:00

Neparáczki Endre–Török Tibor
A Magyarságkutató Intézet Archeogenetika Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékének kutatói

A Scientific Reports című lapban észt genetikusok magyar társszerzőkkel megjelent friss tudományos közleménye a mai magyarok és legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik és a manysik között kimutatható genetikai kapcsolat van. Ez a kapcsolat egyetlen Y-kromoszómavonalra (N-B539) korlátozódik, amelynek gyakorisága a mai magyarokban kevesebb mint egy százalék, a székelyekben négy százalék, míg a hantikban 7,5 százalék, a manysikban pedig 24 százalék körüli érték. Ugyanezt az apai vonalat számottevő gyakorisággal csak a baskíroknál (15 százalék) és a velük szomszédos volgai tatároknál (hét százalék) találták meg.

link

Azt hittük, nincs genetikai szál a finnugorok felé. Kiderült, hogy van (VÁLASZ ONLINE)

2019.06.17 00:00

Megdőlt az a régi tétel, miszerint semmilyen közös genetikai örökségünk sincs legközelebbi nyelvrokonainkkal, a hantikkal és a manysikkal – állítják a Válasz Online-nak nyilatkozó kutatók. Közleményük nemrég megrengette az őstörténeti szenzációra fogékony közönséget, ezért Klima László régész, nyelvész és Németh Endre matematikus a lapunknak adott tisztázó interjúban világossá teszi: nem a „finnugor gént” találták meg, viszont ez a bizonyos N-B539-es genetikai vonal rejtheti a vál aszt az eleink vándorlásával kapcsolatos legérdekesebb kérdésre.

link

Genetikai káosz (MAGYAR NEMZET)

2019.06.09 00:00

ŐSTÖRTÉNET – ÚJ KUTATÁSOK SZERINT MAGNA HUNGARIÁBAN NÉHÁNYAN TÚLÉLHETTÉK A MONGOLOK ÖLDÖKLÉSÉT
Ötvös Zoltán
A finnugorokra jellemző genetikai nyomot talált egy kutatócsoport a magyar történetírásban Magna Hungariaként emlegetett területen. Ez a hír úgy jelent meg a hazai sajtóban, hogy nagy valószínűséggel a Julianus barát által egykoron meglelt magyarok genomdarabkájára bukkantak. További kutatások megerősíthetik vagy cáfolhatják ezt a feltételezést.

link

Magyar DNS az Urálban (NYEST.HU)

2019.05.29 00:00

Még 2014-ben kezdődött: Fehér Tibor et al. megállapították, hogy a N3a4-Z1936 haplocsoport lehet az összekötő kapocs a magyar és a manysi gének között. A kutatók most még jobban belecsavarodtak a DNS-spirálba.

zegernyei

link

Magyar és észt kutatók genetikai bizonyítékot találtak a magyarság ugor eredetére (QUBIT)

2019.05.28 00:00

Bár a mai magyarok génállománya nem különbözik lényegesen a szomszédos, indoeurópai népekétől, a markáns megkülönböztető jegyek arra utalnak, hogy az ugor eredetre vonatkozó nyelvészeti teóriát a genetikai eredmények is alátámasztják. A magyarság ugyanis nemcsak nyelvében, hanem genetikailag is rokonságban áll az Ural vidékén élő ugor népekkel.

Egy magyar és észt tudósokból álló kutatócsoport az elmúlt négy évben azt vizsgálta, hogy kimutatható és igazolható-e számottevő molekuláris genetikai kapcsolat a mai magyar népesség és legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugorok, más néven a hantik és a manysik között. A Helen Post észt molekuláris genetikus és Németh Endre populációgenetikával foglalkozó matematikus-informatikus által vezetett kutatás eredménye a Scientific Reportsban jelent meg május 24-én. 

link

Neparáczki Endre: Honfoglaló vezéreink vegyes szkíta-hun és kelet-ázsiai származásúak voltak (PESTI SRÁCOK)

2018.11.25 00:00

A bodrogközi Karos falu mellett tártak fel – az egyik leggazdagabb leletanyaggal – egy honfoglaláskori sírt, ahol két hajdani vezérünk és szolgáik nyugszanak. Azt nem tudjuk, hogy kik ők, nevüket nem ismerjük, de az biztos, hogy a haláluk ideje a 900-as évek elejére tehető. A magyarok ezen egykori vezérei és kíséretük az ősmagyar-kutatás – és ma már a genetikai vizsgálatok – alfája és ómegája. Neparáczki Endre genetikus tagja volt annak a tudóscsoportnak, amely ultramodern eszközökkel megvizsgálta a hajdani nagyurak és kíséretük csontvázaiból kinyert örökítőanyagokat. A fiatal egyetemi oktató meglepő következtetésekre jutott, amit nyilvánosságra hozott a doktori értekezésében. Ebből többek közt az is kiderül, hogy a genetika igazolta a vérszerződés legendáját.

link

HUNOK, AVAROK, MAGYAROK - Nem akarunk feloldódni a virtuális világmasszában.(MAGYAR DEMOKRATA)

2018.11.16 00:00

Sinkovics Ferenc

Anonymus biztosan tudta, hogy a honfoglaló magyarok a hunok utódai. A tudomány a XIX. század óta vitatja e származási tételt, a finnugor elméletet állítva a helyébe. Nemrég jelent meg azonban Török Tibornak, a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszéke docensének tanulmánya, amely az általa vezetett archeogenetikai labor kutatásait összegzi. És nagyon úgy néz ki, hogy Anonymusnak lesz igaza…

link

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>