ADATHORIZONTOK EURÁZSIÁBAN

Művészetek, műveltség-rétegződések

2014.08.13 18:50
2005-ben a ZMTE egy füzetsorozat elkészítését határozta el. A kötet szerkesztője javasolta, hogy egy átfogó munka keretében először a magyar vonatkozású adatokat gyűjtsük össze a Kárpát-medencéből, Eurázsiából és a Földteke távoli pontjairól is. Javasolta azt is, hogy az adatgyűjtést...

Sorozat a művészetek kedvelőinek: Eurázsiai művészetek füzetek (Bérczi Szaniszló)

2014.08.13 18:49
1996 óta vesz részt a Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete az Eurázsiai Művészetek című füzetsorozat kiadásában. Ezek a füzetek hasznos segítőtársai mindazoknak, akik a történelmet, a művészeteket szeretik és szívesen rajzolnak, festenek is. Ezt a sorozatot mutatjuk be az eszmecsere...

Szent László király emlékezete (Bérczi Szaniszló)

2014.08.13 18:49
Szent László király volt az, aki a honfoglalás előtti mitikus és a honfoglalás utáni, államszervező keresztény világképet és gondolkodási rendszert egyesítette. Ő volt a szintéziskirály. Kifestő könyvünkbe gyűjtött (és kiállítássá is megnagyítható) rajzsorozatunk ennek állít emléket. A rajzok...

Románkori templomkapuk (Bérczi Szaniszló, Katalin és Zsófia, 1997, Budapest)

2014.08.13 18:48
A ma is fönnálló Magyarországot, mint államot, 1100 éve szervezték meg Árpád honfoglalói. Szent István megkoronázásával, csaknem ezer éve, hazánk királyság lett, s tagja az európai nemzetek közösségének. Az ezer évvel ezelőtti Európáról mindmáig az építészet őrzi a legtöbb mindennap látható...

Viking kifestő (Bérczi Szaniszló, Bérczi Katalin, Bérczi Zsófia, 1996)

2014.08.13 18:47
Több mint ezer éve, amikor a magyarok az európai kontinens nyugati és déli részén, a szárazföldön kalandoztak, akkor kalandoztak a vikingek is az Európa körüli vizeken. Jó hajósok voltak és kemény harcosok, s fölöttébb jó államszervezők. Európában több olyan államot is ők szerveztek meg, főleg az...

Kazettás mennyezetek - Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek

2014.08.13 18:47
A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe. A templomok falát lemeszelték, egyszerűsödött a templomok belső bútorzata is. Központi szerepet kapott az igehirdetés helye, a szószék, és az Úrvacsora kiosztásának helye, az Úrasztala. Az ünnep azonban mindig...

Szkíta kifestő

2014.08.13 18:46
A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedt egykor a sztyeppevidéken élő szkíta műveltségű népek köre. Európában szkítáknak, Közép-Ázsiában szakáknak, Kínában pedig hunoknak nevezték őket. Számos sikeres sztyeppei törzsszövetség népei mögött is szkíta kultúrájú népeket találunk. Évezredeket átívelő...

Kelta kifestő (Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996)

2014.08.13 18:44
A keltákat Európa mestereinek is szokták nevezni. A mai kelet-Franciaország, Svájc és Ausztria területéről írták le először a korai kelta műveltségi közösségek művészetét a Krisztus születése előtti évezred elejéről. (La Tene műveltség, hallstadti műveltség). Szétvándorolva Európában a kelta...

Közép-ázsiai művészet (Bérczi Szaniszló, 2003.)

2014.08.13 18:43
Közép-Ázsia vidéke főleg azok számára ismerős, akik a néprajz és a régészet iránt érdeklődnek. Történelmét az elmúlt században nagy lépésekkel tette megismerhetőbbé az orosz régészet. Romvárosokat ástak ki és tártak föl az ősi Khorezmben, Szogdiában, Baktriában. Ha a térképre tekintünk a szűkebb...

Szent István király emlékezete

2014.08.13 18:40
A 2000-2001 évi ezredfordulón Szent István király megkoronázásának 1000 éves évfordulóját ünnepeltük. Ezer év viszontagságaira visszatekintve elmondhatjuk, hogy államszervező első királyunknak, Szent Istvánnak, az ő édesapjának, Géza fejedelemnek, és az őket megelőző honszerző Árpádnak magát az...
1 | 2 >>