A Kodolányi János Főiskola (KJF) és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) ajánlja, szervezi és lebonyolítja A MAGYAR TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJÍTÁSA c. programot a Magyar Köztársaság oktatási minisztere T 300730-1676/1999 sz. alapítási és T 302460-780/1999 sz. indítási engedélyével (Nyt. sz.: 02-0008-04; Akkr. sz.: AL-0517) általános- és középiskolai történelemtanárok számára. Irányítja a ZMTE Tudományos Tanácsa. Megszervezhető bármely településen, ahol megfelelő hely és legalább 20 hivatalos jelentkező van. A szomszédos országokban az oktatók költségének egy részét a két szervező intézmény vállalja. A legjobb vizsgázók bekerülhetnek oktatóink közé, előadhatnak a ZMTE iskoláiban, történelmi találkozóin, előadásuk rangos kiadványba kerülhet.

A Kodolányi János Főiskola (KJF) és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) hivatalos iratai ITT tekinthetők meg.

Az itt meghirdetett továbbképzés célja a legújabb magyar történeti kutatásoknak a történelemoktatásban hasznosítható megismertetése; a 21. században megfelelő oktatási, kutatási módszertan elsajátításának elősegítése; a nemzettudat és a nemzeti történelemtudat történelemtanárok számára szükséges színvonalú közvetítése; állásfoglalás és mintaadás; a történelemtanítás tartalmi kérdéseinek, valamint nemzetközi vonatkozásainak tisztázására.

Előfeltétel: főiskolai, vagy egyetemi diploma.

A továbbképzés időtartama 120 óra, díja 58.600,- Ft/fő. Előfeltétel: főiskolai vagy egyetemi végzettség.
 

Kérje ingyenes, részletes tájékoztatónkat és tantervünket:

dr. Darai Lajos Ph. D., főiskolai tanár, 

a továbbképzés felelőse Kodolányi János Főiskola
Cím: H-8000 Székesfehérvár, Fürdő út 1.
Telefon: +36 (22) 543-300, +36/30/9892320
E-levél: darajos@gmail.com
Internet: www.kodolanyi.hu

 Ajánló 

Tisztelt Előadók, Kdves Kollégák! (Felkérő levél)

Tájékoztató az előadásokat tartó oktatók részére

Résztvevői tájékoztató
Beiratkozási lap
Vizsgakérdések

Oklevél minta (magyarlatin)

Levél a KJF rektorának (2009.12.28.)
A KJF rektorának köszönőlevele a zentai továbbképzésről (2011.03.09.)

A képzés sikeres résztvevőinek kiadott okmányaink

KÉPZÉS HELYE

DÁTUM DIPLOMA LÁTOGATÓI
IGAZOLÁS
Marosvásárhely 2003.12.13. 41 2
Kassa 2003.12.13. 13 2
Szabadka 2006.11.18. 25 7
Magyarkanizsa 2008.12.20. 54 -
Zenta 2010.12.08. - 16
Komárom 2015.12.19. 13 -