"Mégis mozog a Föld..." folytatólagos írás sajtóhírek alapján (Csihák György)

2014.08.12 22:27

A frankfurti könyvvilágkiállitáson 1979-ben svájci kiadóm “Ex Oriente Lux” cimü könyvemet bemutatta. A Szabad Európa Rádió beszámolójában részletesen csak ezt a könyvet ismertette. Az Ötágú Sip cimü müsorban, 1979. októbeében négyszer elhangzott ez az adás. Mondanivalóm lényege volt, hogy a Szovjetunió hamarosan összeomlik, s erre fel kell készülni Keleten és Nyugaton egyaránt. Erre nézve letettem egy tervet, ezen belül – természetesen – elsösorban Masgyarország vonatkozásában. A rádió müsorában megdicsértek és mindjárt szükségesnek tartották leszögezni, hogy ebböl semmi sem lesz. Régi történet – ki emlékezik még rá?
A Magyar Országgyülésben a magyar miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar bankrendszer oly szilárd, hogy nincs semmi teendö. Néhány napra rá óriási hitelt kellett felvenni és valamennyi – föleg idegen tulajdonú! – magyarországi banknak odaadni. Ez már napjaink története.
A Föld mégis mozog. Ezekben a napokban többen fölkerestek – szóban és irásban – mivel emlékeztek, hogy már évekkel ezelött megirtam, elöadásaimban elmondtam, hogy nagy csalás folyik a világ pénzügyeivel. Azt is böven kigfejtettem, hogy az Európai Unió egy illegitim vállalkozás. Két évvel ezelött Clevelandban a magyar kongresszuson ezért az elöadásomért kinevettek, a Kárpát-medencében legfeljebb udvariasan meghallgattak. De lám, most egyszeriben többen emlékeznek. Akkoriban sokan gondolták, hog valami szélsöséges vagyok, aki az összeesküvési elmélet rabja lettem. Most pedig kijelentem, hogy ami napjainkban történik csak a föpróba és a készletek kimeritése, s továbbmegyek: akinek füle van hallja meg.
Az angol “Financial Times” egyik 2008. karácsony elötti számában, a lap kommentátora Gideon Rachman elsö izben irt nyiltan egy vezércikkben a “világkormány” megalakitása tervröl. A lap egyik kiadója Wolf Martin, a Bilderberger konferenciák rendszeres résztvevöje. Ha lehet hinni a hireknek, akkor ezekre a konferenciákra magyar részröl eddig egy-egy alkalomra Surányi György, Bokros Lajos és Martonyi János volt hivatalos.
Az emlitett vezécikk cime: “And now for a World Gowernment” (És akkor most egy világkormányról). A cikk félreérthetetlenül egy antidemokratikus elvekre épülö világkormány létesitését szorgalmazza. 
Rachman elérkezettnek látja az idöt, hogy további és fontos lépések történjenek egy világkormány megalakitása felé. Mindenek elött a pénzpiac – tényleg igazi – összeomlása, az általános “terror elleni harc” és a sokak által valótlannak beállitott fenyegetö “klima katasztrófa” lenne az indok. Elsö lépésként Rahman elvárja, hogy létrejöjjön egy törvényerövel biró “ENSZ klimaegyezmény” és egy legalább 50´000 fönyi “ENSZ békefenntartó erö”.
A megvalósulás példája az Európai Unió, aminek már van saját birósága, pénze, jogrendje, amely méllyen belenyúl a tagállamok önállóságába. Végezetül, a világkormány példaképe lehetne az Európai Bizottság, aminek tagjait a nemzeti kormányok kinevezik, s akiket kinevezésük után, hivatalukból – legalábbis egyenként – felmenteni nem lehet, s mindez a demokrácia alapelveitöl oly messze áll, mint Makó Jeruzsálemtöl.
Természetesen – igy a kommentátor – a világkormányhoz vezetö út sok ember számára hosszú és fájdalmas lesz. Igy sokan nem lesznek hajlandók nyakukat valami új, demokratikusan nem legitim uralom igájába hajtani. Ám Rachman erre is tud valamit és ismét Brüsszelre kacsint. Végülis az európai “egyesülési folyamat akkor haladt a leggyorsabban elöre, amikor a technokraták és a politikusok messzeható megállapodásokat kötöttek és utánna keresztülverekedték a választók megkérdezése nélkül”.
Rachman nem hagy kétséget aziránt, hogy szerinte az Európai Unió valamiféle próbaüzeme a tervezett világkormánynak, aminek megvalósitása során nem szükséges a demokratikus alapelvek szigorú betartása. A “Financial Times” hasábjain kendözetlenül áll tehát az, ami a következö években ránk vár. Azt is olvashatjuk végül, hogy az új amerikai elnök, Barak Obama és tanácsadóinak többsége a világkormány gondolatával igencsak szimtatizál. Mindeddig elmaradt a sajtó és az érdekelt közvélemény felhorkanása.
Ilyesmi már többször is igy történt, a “ legelképesztöbb” terveket nem titokban tartották, hanem a többé vagy kevésbé “elökelö” helyen “bemutatták”. Nemrégiben egy kedves hölgy valamely elöadásom után megkérdezte, hogy túléljük-e azt, a mi most velünk történik? Igen – válaszoltam – ha van Isten.

Időközben kiszivárgott hír szerint az EU Bizottsága részére készített 17 oldalas jelentésben áll a következő hír. Az európai bankoknál (tehát nincs benne Amerika, Ausztrália, Ázsia) az eladhatatlan "értékpapírok" összértéke 18 billió Euró (18'000 milliárd). Ez több, mint az illető bankok vagyonának 40%-a. Megmentésükre eddig 2,7 billió Eurót fordítottak, ami gyakorlatilag kimeríti az európai államok és gazdaság erejét.

1) Hamis pénz mint fegyver
India azzal vádolja Pakisztánt, hogy kb. 17 billió Rupia hamis pénzt csmpészett Indiába azzal a céllal, hogy megingassa a Rupiát.

2) Kína aggódik
A Kinai Népköztársaság devizakészlete 2008 végén amerikai dollárra számítva 2 billió (kétezermilliárd). Egyharmada (680 milliárd) amerikai dollárban van. Kína rendelkezik a világon a legnagyobb devizatartalékkal és így Washington legnagyobb hitelezöje.
Wen Jiabao állam- és pártelnök aggódik saját vagyonuk miatt. A nemrégiben Beijingben tartott népi kongresszus alkalmával kijelentette, hogy a saját érdek és a nemzetközi pénzügyi rendszer összefügg és mindkettöre ügyelnek.

3) Az Euro származási országa
Miután legalább szakmai körökben már szabad nyiltan latolgatni az Euro (pénz) bukása utáni helyzetet, közzétették azt a jelet, aminek segítségével megállapítható, melyik központi bank adta a megbízást az adott bankjegy nyomására. Egyes szakértök szerint ennek jelentösége lehet, mert a bukás után országok eltérö módon fognak viselkedni. Luxemburg esetén a bankjegy néha a nyomást végzö ország jelét viseli. A jel a sorszám elött áll. Ime:

Z=Belgium
Y=Görögország
X=Németország
W=Dánia
V=Spanyolország
U=Franciaország
T=Irország
S=Olaszország
R=Luxemburg
P=Hollandia
N=Ausztria
M=Portugália
L=Finnország
K=Svédország
J=Anglia
H=Szlovénia
G=Ciprus
F=Málta
E=Szlovákia

4) A másodpénz
Az USA-ban egyes áruházláncokban bevezették, hogy a boltban tartós élelmiszerböl egy vevö, egy alkalommal, csak egy meghatározott mennyiséget vehet.
Abból kiindulva, hogy az arany nem ehetö, a kaliforniai Willits községben feltalálták az “èlelmiszerrel fedezett” pénzt, a “Mendo-Credit”-et, amit a lakók 10 US dollárért vehetnek. Az így befolyt pénzért tartós élelmiszert vesznek (rizs, bab, cukor) és a községben tárolják, miáltal az élelmiszer raktár a “Mendo-Credit) tresorja lett. A dolog oly sikeres, hogy a másodpénzt már veszik a környékbeli városokban és a helyi bank is elfogadja.
Híre eljutott Washingtonba, ahol sokmindent kiváltott, csak örömöt nem. Willits polgárai megmutatják, mennyire bíznak a dollárban.

5) Víz
Ajánlom mindazok figyelmébe, akik Magyarországon, immáron évtizedek óta tüntetnek – jeletős külföldi segítséggel.
A török kormány a Tigris és az Eufrátesz folyón 2010-ig 22 duzzasztóművet és 19 vizierőművet épít. A területet katonaság védi, még légelhárító rakétával is.
Az ENSZ szerint a Föld lakosságának kétharmada 2025-ben vízhiányban fog szenvedni. A emberiség még nem ismerte a kőolajat, amikor a vízért már évezredeken át harcolt. Az olajért vívot harc történelmünk rövid közjátéka lesz, a vízért folyó küzdelem pedig tovább megy és egyre vadabbá válik. Különösen az egy főre jutó vízfogyasztás szakadatlan növekedése folytán.
Tényleg nem szabad megépítenünk a duzzasztóműveket, a vizierőműveket a Dunán, a Tiszán, a Dráván? Sőt: minden folyón, ahol lehet? Tényleg ez a magyar érdek?

Ember : ne csak küzdj – gondolkodj is !

6. Az EU “alkotmánya” 
A Freiburgi Egyetem államjogi (Staatsrecht) professzora, dr. Dietrich Murswiek, az EU parlamenti választása “előestéjén” megjelentette a Liszaboni Szerzödés (EU Alkotmány?) elemzését. Feltételezi, hogy a legtöbb ember, sőt: a legtöbb EU parlamenti tag a szerződést nem olvasta, de legalábbis nem érti. Elemzéséböl kiemelek egyetlen dolgot, amit a szerzö is a legfontosabbnak tart. Szerinte – a továbbiakban a szerzötöl idézek értelemszerüen – a mü “Oberverfassung” “fő alkotmány”, ami gyakorlatilag azt jelentené, hogy az EU Bíróság döntéseivel a tagállamok nemzeti alkotmányát is “helyesbíthetné”. Lehetne ezt “szerkezeti hibának” tekinteni, viszont oly ravaszul van fogalmazva és eldugva, ami kizárja a véletlent. Az Eu parlament esetében pedig hiányzik a jogalkotásra való felhatalmazás, ami a legföbb jellemzöje egy demokratikus parlamentnek. Az EU Bizottság (a komisszárok), mint egy kommunista politikai bizottság, elöírja az EU parlamentnek a teendöit, azután megveszik a képviselöket nagyvonalú dijazással, kedvezményekkel, költségelszámolási lehetöségekkel, söt még a saját országukban is élvezhetö elönyökkel. Az EU, az alapító tagállamok polgárai körében ma népszerütlenebb mint valaha.
A Telegraph brit újság szerint, a mostani európai parlamenti választás után 18 “kisértet” képviselője lesz a brüsszeli intézménynek. A képviselők száma ugyanis az idén 785-röl 736-ra csökkenne, ám az EU az írek által elvetett lisszaboni szerződés 2009-es életbeléptetésével számol, amely 754 képviselőnek adott volna helyet az európai parlamentben. Ezért már most 754 képviselőre szavaznak az EU állampolgárai. 18 képviselő egyenlőre „megfigyelői“ státust kap, ugyanakkor felvehetik havi 7000 eurós fizetésüket. Ennyit az EU demokrácia fogalmáról.

7) Arany

A Kínai Népköztársaság aranykészletét az utóbbi években jelentősen emelte. Készletük jelenleg kb 1000 tonna, ami Svájc (1040 to) szintjén áll. Hu Xiaolian a kínai arany kezelője a készlet további növelését jelenti, főleg saját termelésből, az USA dollártól való függőség csökkentése érdekében.
A világ aranykészlete nagyjából így oszlik meg : USA több mint 8000 to, Németország kb. 3300 to, IMF 3200 to, Franciaország 1500 to, Olaszország 2500 to, Japán kb 750 to, Hollandia 600 to, Európabank kb. 500 to. Szakértők a közeljövőben aranyvásárlási hullámra számítanak.
Megjegyzendő, hogy az USA-ban a készlet magánkézben és nem a FED-nél van. A német készletről azt tudják, hogy nagyrészt kölcsönadták, főleg az USA-nak.

8. Kapcsolódva az elözö ponthoz, a Világgazdasági Fórum “2009/2010-es általános összehasonlító jelentése” szerint Svájc átvette a vezetést az USA-tól. Svájc a gazdasági hatékonyság tekintetében eddig is közvetlenül a másik nagyhatalom után következett, de most átvette a vezetést, különösen a kutatás és a fejlesztés terén jelentkezö eredményei miatt.
Van egy másik tényezö is: Svájcban az államadósság “csak” kétszer akkora, mint a központi bank aranykészlete. Az USA esetében ez az arány 50 az 1-hez, az angol font esetében 140 az 1-hez, Japán esetében 320 az 1-hez. Az EURO területre nem sikerült adatot találnom, de nem lehet jobb, mint 50 az 1-hez.

9. Ennek az írásnak a legején ismertettem a készülö világkormány híreit. Idöközben nyilvánosságra került az “EUROGENDFOR” (European Gendarmerie Force) alapító irata. Ez egy szigorúan titkos, 3000 fönyi alakulat, parancsnoksága Olaszországban van. Az alapító okirat 4. §-a szerint a feladat: ”A lakósság és a vagyon védelme, a közrend fenntartása nyugtalanság esetén.”
Az új európai alkotmány életbeléptetése esetén az idegen katonák a tagországokban rendet tehetnek anélkül, hogy bármely ország mint beavatkozó szerepelne. Ebben az esetben is nyilvánvaló, hogy az adott ország belsö, alkotmányos rendje, amennyire csak lehet, hatályon kívül marad.
XVI. Benedek pápa “Caritas in Veritate” c. Encyklikájában írja: “A világgazdaságot irányítani, a váltságtól súlytott gazdaságot rendezni, a válság elmélyülését és az abból adódó egyensúlyi zavarokat megelözni, a teljes leszerelést megvalósítani és a békét, valamint a környezetvédelmet biztosítani, továbbá a bevándorlási hullámot szabályozni sürgösen szükséges egy olyan politikai hatalom, amilyent már elödöm, XIII. János Pál pápa is ajánlott.” Egyes elemzök ezt a kijelentést úgy értékelik, mint a világkormány követelését.

10. Az EU pénzügyeiröl

A legnagyobb EU netto befizetö: Németország 7,8 Mrd. Eu, Olaszország 4,6, Franciaország 4,5, Hollandia 1,6 és Anglia 1,0 (tehát ennyivel többet fizet az EU pénztárába, mint amennyit visszakap). A legnagyobb netto haszonélvezö: Görögország 6,2 Mrd. EU, Lengyelország 4,3, Portugál 2,6, Spanyolország 1,5 és Románia 1,4.

 

11. Euro

Magyarországon ismét divatba jött azt tervezgetni, hogy végre, mikor lesz nálunk is Euro? Nem árt tudni, hogy bölcs vezetőink hová is visznek bennünket! Az Unio a kecsegtető reményekből megvalósítani semmit nem tudott. Európát megrázta történelmének legnagyobb válsága, napjainkban a munkanélkülisége átlagosan 10 %-os. Görögország, az egykori kedvenc, a teljes pénzügyi összeomlás előtt áll, miután pénzügyi helyzetéről éveken át hamis jelentéseket küldözgetett Brüsszelbe. Ez persze az ottani “szakembereket” is minősíti. A nemzetközi értékelő intézmények jelzése szerint Portugália, Írország és Olaszország sem áll jobban. Ki tudja, hogy ezek az országok miket hazudoznak? Decemberi hír: Bulgária (nem tagja az EURO övezetnek) két hónapja nem tudja fizetni azon külképviselőinek a fizetését, akiket az EU-hoz és a NATO-hoz küldött. Mi a helyzet a “motorral”, Németországgal? A 2010-re előterjesztett költségvetési keret 85 milliárd hiányt mutat. Ebből számos hiánytétel kimaradt, például a bankoknak ígért nagyvonalú biztosíték, stb. Csak rövid idő kérdése, hogy összes állami adósságuk (szövetség, államok, községek) a kétbilliót elérje.
Nem árt tudni, hogy több mint 90 évvel Versailles után, 2010. október 3-án fogja Németország, az ott kirótt hadisarc utolsó részletét kifizetni. Az országot akkor a nemzetközi közvélemény is leginkább a korlátlan tengeralatjáró háború megkezdéséért ítélte el. Arról nem sok szó esik, hogy akkor, a magát semlegesnek hirdető USA, egyébként felfegyverzett vöröskeresztes és kereskedelmi hajóival óriási mennyiségű hadianyagot és hadi technikát szállított Angliának. Ezek a hajók ellen vetették be a németek akkor a tengeralattjárókat.
Anglia sem az első, sem a második nagy háborúban kapott segélyért nem fizetett egyetlen fillért sem az amerikai népnek – minket pedig tönkretettek mostanában, talán nyolcmilliárd US dollárnyi adósságunkért – amit egyébként, a mindenki által már jól ismert, gazdaságilag tönkrement kommunistáknak adtak. Említsük meg, hogy a Szovjetunió sem fizetett semmit az amerikai népnek, a második nagy háborúban kapott segítségért, ami biztosan több volt, mint amit az angolok kaptak. Sőt: ezen segítség nélkül a Szovjetunió biztosan elbukott volna a német támadás alatt. Arról már régen nem esik szó, hogy mennyi amerikai pénz volt Oroszország bolsevistává szervezésében? Jegyezzük meg azt is, hogy a Német Szövetségi Köztársaság nem szuverén állam. A második nagy háború után csak fegyverszünetet kötöttek vele – békét senki. Így persze senki nem csodálkozik azon, hogy az elmúlt ősszel alalkult új német kormány három legfőbb vezetője, a kormány megalakulása után azonnal Washingtonba utazott, ahol Barack elnök megmondta nekik, hogy mit igen és mit nem. Azt még ők sem kérdezhetik meg, hogy a hivatalosan kimutatott német aranykészlet, valójában hol van? Így aztán azt sem kérdezi senki, hogy a Szovjetunió Vörös Hadserege kivonult-e és mikor, Hazánkból. Azt se kérdezi senki, hogy milyen fölhatalmazással rendelkeznek azok, akik egykor elvették az én vagyonom, hozzácsapták a magyar állami vagyonhoz és most ugyanazok “magánosítás” (pardon: privatizáció!) címen felvásárolták és nagyrészt külföldieknek eladták.

12. Az EU “Alkotmánya”

Az úgynevezett “Nizzai Szerződés”-sel kezdődött az EU megújítása. Mivel az a rend, hogy mindent egyhangúlag kell elfogadni, ezért minden ország szavazott, az írek elvetették. Senkinek eszébe sem jutott, hogy a szerződés így érvénytelen. Minden ment tovább, mintha a szerződés érvénybe lépett volna. Az senkit ne zavarjon, hogy máig tisztázatlan, hogy az EU-ban ”állami egyetértés” alatt mit kell érteni?
Népszavazástól a legtöbb helyen írtóznak, mert – az egyébként teljesen megbízhatatlan – közvéleménykutatás adatai szerint a legtöbb régi EU állam lakóinak elegük volt, s ma már még több országban elegük van az EU-ból. Az írekkel akkor tudatták, hogy addig szavaztatják őket, amíg igent mondanak. Ők kiszámították, hogy mibe kerül nekik egy ilyen szavazás és inkább az új szavazásnál igent mondtak. Òvatosságból, néhány országban az országgyűléssel szavaztatták meg – azt könnyebb kézben tartani.
Ezek után jött az “EU Alkotmánya” – aminek később “Alkotmányos Szerződés” lett a neve, újabban “Liszaboni Szerződés”. A Magyar Országgyűlés, a Tisztelt Ház elsőként egyhangúlag elfogadta, a nyilvánosságra hozatal első napján. Nem mernék arra fogadni, hogy mennyi Honatya olvasta el. Ezt követően minden ország elfogadta, csak két helyen hiányzott egy-egy aláírás, de utóbb az is odakerült.
Azaz, hogy a baleset most is megesett: az írek népszavazással elvetették. A “világ” ismét úgy tett, mintha misem történt volna. Igenám, csakhogy az írek megmakacsolták magukat: a kormány megbukott, az új kormány Brüsszellel alkudozni kezdett. Csodák csodája: létrejött valami (általam részleteiben ismeretlen) alku. Az írek számára Brüsszel (az újságokban olvasható hír szerint) a “Liszaboni Szerződés” eredeti változatával szemben több engedményt tett, az írek újra szavaztak és ezúttal igent mondtak. A Szerződés új változatára.
Innentől kezdve nincs gond: 2010. január 1-től az EU-nak van valamije, ami eredetileg alkotmánynak készült. Mint kérdés sem merül fel: mit ér egy szerződés (netán alkotmány) kétféle fogalmazásban? – vagy legyünk óvatosabbak: kétféle hivatalos értelmezésben? Mit hagyott jóvá a többi ország? Vagy: két alkotmány van? Egy EU-ír és egy EU-többi?
Ne aggódjunk : nincs baj ! Magyarországon, aki esküszik : államfő, miniszter, bíró, ügyész, katona, rendőr stb., kétféleképpen esküdhet. Vagy mondja az eskü végén, aki akarja, hogy « Isten engem úgy segítsen ! » - vagy nem mondja, ha nem akarja. Tehát : az eskü, kétféle fogalmazásban egyenlő értékű ! Ilyen lett a világ.
Csak legyen, aki megszokja.


13. Kilépő az EU pénzügyi szövetségéből

Először a „Liszaboni Szerződés” foglalkozik azzal, hogy egy állam miként léphetne ki a közösségből; a közös pénz „EU”-ból való kilépés rendezésével még adós a közösség.
Zárt ajtók mögött az Európai Központi Bankban hónapok óta tárgyalják annak esetleges következményeit, ha egy tag, legalábbis a közös pénz (EU) rendszeréből kiválna. Ennek bő (hitelek-kamat-infláció-gazdasági összeomlás) hátterével most ne foglalkozzunk. Elég annyit megjegyeznünk, hogy ezen komolyan gondolkodnak – noha az összegző tanulmány azzal végződik, hogy a kilépés lehetetlen. (De foglalkoznak vele!)

14) Klimavédelem

A „Frankfurter Allgemeine Zeitung” közli az alábbi olvasói levelet dr. Urban tollából: „A ´Bund` valamely rendezvényén egy munkatársuk beszédet kezdett velem, a CO2-röl. Kérdeztem: ´Mekkora a CO2 aránya a levegőben?´- Válasz: ´Magas.´ - ´Milyen magas?´- ´Nagyon magas.´- ´Hány százalék?´ - ´Nem tudom.´ - ´Miből van még sok a levegőben?´
A válasz – meglepett arc. ´Hallott már az oxigénről?´ - ´Óh, igen, oxigén van a levegőben.´ - ´Hány százalék?´ - ´Nem tudom.´ Válaszom: ´21 százalék.´ - Hihetőnek tűnt neki.
Új kérdés: ´Mi van még a levegőben? Hallott már a nitrogénről? Hány százalék?´- ´Nem tudom.´- Válaszom: `Mintegy 78 százalék.´
Beszélgetőtársam elfordult mondván: ´Nem hiszem, ez nem lehet, hiszen akkor nem marad helye a CO2-nek a levegőben.´ Ezzel el is ment. Szinte igaza is van. A levegőben csak 0,038 százalék CO2 van.
Aki hajlandó számolni: tehát, a levegőben 0,038 % CO2 van; ebből a természet termel 96 %-ot, a maradékot, tehát 4 %-ot az ember. Ez tehát 4 %-a a 0.038-nak, tehát 0,00152 %. Ebből Németország részesedése 3,1 %. Eszerint a levegő CO2 tartalmából Németország részesedése 0,00004712 %. Ezen a területen kívánjuk tehát a világban a vezető szerepet átvenni, ami nekünk évente 50 milliárd EU-ba kerül.”
Eddig tart az olvasói levél, amihez csak annyit tegyünk hozzá, hogy a világméretű CO2 hisztéria legkésőbb akkor csökkenne, ha az EU-nak végre sikerülne erre saját adót kivetnie. Ez a munka gőzerővel folyik. Adóalap a széndioxid-kibocsájtás lenne – aminek mérése még titok.

2010. január 25.

15. “820-as Egység”

“Cyber-War” (kibernetikai háború), vagy „Internet –Krieg) – ez most a „nagy ügy“ világszerte a katonák körében.
Fontos tudnivló, hogy bárki, aki a szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, befolyásolni tud számítógépes rendszereket. Tehát, nem a katonák, rakéták, hajók repülök, vagy a páncélosok száma, hanem a megfelelö tudás számít. Ez azt jelenti, hogy egy internetes háborúból elvileg bármely társaság gyöztesen tud kikerülni, akkor is, ha “normális” katonai körülmények közt erre senki sem számítana.
A “klasszikus” nagyhatalmak mellett, mint az USA, Oroszország, Kína, Franciaország, ezidöszerint elsösorban izraeli szakemberek rendelkeznek az efajta háborúzáshoz szükséges ismeretekkel. Nyílt titok, hogy Izrael 2007. szeptemberben a szíriai légvédelmi rakétákat és radarállomásokat “komputer-támadással” messzemenöleg semlegesítette. Az izraeli légierö ilymódon, saját veszteség nélkül lerombolt egy átadás elött álló atomreaktort. Amint azt Izraelben szívesen elmondják, a szíriai fegyvergyárakban és urándúsító üzemekben rendszeresen történnek megmagyarázhatatlan események.
Izrael már régóta nem ügyes ejtöernyösöket, se harci pilótákat keres, hanem a megfelelö komputertehetségeket. Öket azután a szigorúan titkos “820-as Egységben” kiképezik és bevetik. Békeidöben legfontosabb feladatuk az Izraellel szomszédos államok kapcsolatait figyelni és az eközben szerzett híranyagot, szükség esetén a katonaság rendelkezésére bocsájtani.
A “820-as Egység” körül ma Izraelben nagyobb a tikolódzás, mint a Mossad titkosszolgálat körül. A Mossad fönök névszerint ismert, a “820-as Egység” parancsnokát a nyilvánosság elött “N” betüvel jelölik. Csak azt lehet trudni róla, hogy egy igen tehetséges számítógép-feltörö (computer-hacker). Megbízható források szerint, nagyobb védelmet kap, mint az államfö.
A “820-as Egység”-ben letöltött szolgálaati idö után, a szakemberek a gazdasági élet legkeresettebb szakértöi. Lényegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy – a népesség számán mérve – Izraelben a legnagyobb azon cégek alapítási aránya, ahol ezt a technikát alkalmazzák, amelyek azután a világpiacot alapvetöen befolyásolják. Nem véletlen, hogy a “Google” internet cég Israelben két kutatóközpontot is fenntart.

2010. március

16. Apokalipszis

A londoni "Daily Mail" röviddel ezelőtti tudósítása szerint, José Manuel Barroso EU bizottsági elnök, szokásától eltérően nem sajtótájékoztatót tartott, hanem szakszervezeti vezetőket hívott tájékoztatójára. Közölte velük, hogy belátható időn belül Európában végítéletszerű (apokalipszis) eseményekre kell számítani.
Amint kiderül, hogy a pénzügyi mentőöv milliárdjai sem tudják az államokat a tönkremenéstől megóvni, hamarosan kitörhetnek polgárháborúk, amelyek elsöpörhetik a legitim kormányokat és diktatúrák jöhetnek létre.
Az üres államkassza egyre több kormányt kényszerít drasztikus lépésekre. A lakosság egyre kevésbé lesz hajlandó elviselni, hogy elveszik a megszokottakat. Az államok vezetői szorgalmazni fogják, hogy a sajtó a tényeket leplezze, amíg csak lehet.

2010. augusztus 2.

17. Autonómia (önrendelkezés) Európában

Az USA-ban székelő „Trend Research Institute” ( „Jövőt Vizsgáló Intézet” „ Előrejelzés” c. irata „ Nyári Jelentés „-ében arra figyelmeztet, hogy az USA-ban és az európai országokban a közeljövőben beláthatatlan események várhatók. A növekvő gazdasági bajok az embereket pl.: egyre inkább arra ösztönzik, hogy a saját környezetükkel foglalkozzanak. Az EU tagállamaiban erősödni fog a szembenállás azokkal, akiket ott „ nemkívánatosnak” tartanak. Erősödni fog az a hang is, ami egyenlőre csak a skótoktól, baszkoktól és a flamandoktól hallani, ami Európa-méretű kórussá fog erősödni.

18. „The Big Brother is wathing you!”

Egy rakétával a világűrbe küldték az eddigi legnagyobb, kémkedésre alkalmas űrhajót: ”NROL-32”. Felelőse a National Reconnaissance Office/ NRO: a Nemzeti Felderítési Hivatal (USA).
Küldetése szigorúan titkos. Szakértők szerint egy hatalmas lehallgató rendszer, felszerelve érzékeny felvevőkészülékekkel és egy antennával, ami százméteresre nyújtható.

2010. november 23.

19. Mi legyen az Euróval?

ez a kérdés foglalkoztatja napjainkban Európa vezető gondolkodóit.
Nemrégiben, egy németországi megbeszélésünkön, ahol elsősorban olyan közgazdák szerepeltek, akik fenntartanák az Eurót, a következő menetrendben egyeztek:
- meg kell szüntetni a szerződésben az egyhangúságot;
- új Euró kell Németország, Ausztria, Luxemburg és Hollandia résztvételével;
- a nagy adóssággal küszködő országok részére be kell vezetni valami új pénzt, vagy visszavinni a régi pénzüket – de erősen leértékelve, hogy ismét versenyképesek lehessenek. Az erős országok részére ez nem előnyös, de számukra kisebb veszteséggel járna, mint a gyengék végnélküli támogatása.

Megjegyzésem.

Történelmi ismereteim alapján, mint közgazdász, már régen figyelmeztetek a pénzügyi válság közeledtére. A jelenlegi is még gőzerővel folyó politikai egyesítés veszélyeire már 1979 óta folyamatosan figyelmeztetek és ajánlom – mint realitást - a közép-európai összefogást.
Azoknak, akik magukat politikusnak képzelik, meg kell tanulniuk, hogy miként a természetet nem lehet átalakítani, úgy a társadalom törvényei is ojektívek. Aki a törvényeket felismeri, az segítségükkel, alkalmazásukkal szolgálhatja a haladást. Aki viszont ellenükre cselekszik, az biztos vesztésre ítéli önmagát.
Nekünk, szenvedő alanyoknak, akiknek a bőrünkre megy az egész – a dolog nem közömbös.

2010. december 7.

20. Az EU és a keresztényüldözés

Az Európai Unió Püspöki Konferenciájának Tanácsa (COMECE) február 1-jén kiadott sajtónyilatkozatában csalódását fejezte ki, amiért az EU huszonhét külügyminisztere nem tudott megegyezni abban, hogy elítélik a vallási alapon való üldözést.
Érthetetlennek tartják a késlekedést, a bizonytalanságot, hiszen a keresztények és más kisebbségek elleni kegyetlen támadásoknak ártatlan életek esnek áldozatul az egész világon. A nyilatkozatban külön megemlítik: a miniszterek abban nem tudtak megegyezni, hogy a vallásüldözés áldozatai között külön hivatkozzanak-e a keresztényekre.
A COMECE megdöbbenten fogadta a hírt, hiszen az iraki és az egyiptomi támadások után Európa tisztában van a közel-keleti keresztények nehéz helyzetével. Ráadásul nem elszigetelt eseményekről van szó, az elmúlt évek statisztikai adatai egyértelműen bizonyítják, hogy a támadások főként a keresztények ellen irányulnak. Azért sem értik a döntést, mert január 20-án az Európai Parlament, január 27-én pedig az Európa Tanács is kiállt a keresztényüldözés elítélése mellett és a kiadott iratokban egyértelműen elítélte az erőszakot.
Hangsúlyozzák, hogy az EU Alapjogi Chartájában és más irataiban is egyértelműen szerepel az alapvető jogok és a vallásszabadság védelmének fontossága. Ezért a COMECE azt kéri, hogy az EU váltsa politikai döntésekre az általános alapelveit – tájékoztat a ZENIT hírügynökség. John Dalli az EU fogyasztóvédelemért felelős komiszárja helyesbítést küld minden olyan iskolának, ahová a 2010-2011 évre szóló diáknaptárt küldte, amelyből „kifelejtették” a keresztény ünnepek feltüntetését. A komiszár úr az európai püspöki konferencia elnézését kérte. Az új kiadás tartalmazza majd a keresztény ünnepeket is. A már kiadott példányokhoz – amelyekben csak más vallások ünnepeit jelölik –mellékletet készítenek, amely tartalmazza a hiányzó keresztény ünnepeket. Február 12-én valakik tiltakozó nyilatkozatot tettek közzé az interneten, amelyhez egy hét alatt 32000 ember csatlakozott, hét nyelven.
A tájékoztatás után érkezett, hogy a francia püspöki konferencia elnöke, André Vingt-Trois bíboros, párizsi érsek levélben kérte a francia kormány európai ügyekért felelős megbízottját, Laurent Wauquiez-t, hogy járjon közben az EU Bizottságnál a 2011-es naptár ügyében. Wauquiez tájékoztatta a bíborost, hogy tiltakozott az EU Bizottság illetékesénél és hozzátette: „...ez a történet jó alkalom arra, hogy megerősítsük magunkban: az EU nem tűr semmiféle vallási alapon való kirekesztést!” – írja a Zenit hírügynökség.
Arról nem esett szó, hogy mibe kerül ez minekünk?

Zürich, 2011. március 15.
 

21. „Kamatos kamat a nyolcadik világcsoda.”

Az ENSZ nemrég közzétett tanulmánya szerint, 358 család kezébe jut a világon megtermelt összes haszon (jövedelm) fele. Nyiltan, vagy titokban, egyre több államot pénzelnek ők, miáltal ezek az államok olyan függőségbe jutnak, amit az amúgyis túlterhelt politikusok vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon későn észlelnek. Végeredményként maradnak az állami adóssághegyek, amelyeket tovább kell pénzügyileg szolgálni, ami újabb és mind nagyobb függőséghez vezet. Ebben az összefüggésben idézik a Rotschild-dinasztia ősapját, Amschel Meyer Rotschildot: „A kamatos kamat a világ nyolcadik csodája!”

2011. április 6.

22. Világvége – 2012

Az emberiség írásos emlékezete sok „világvége” történetet tart számon. A Földön ma alig él olyan nép, amely emlékezetében nem élne egy özönvíztörténet, vagy valamely világrész eltünésének képe: legyen az Mu, Atlantisz, Ataisz, vagy más.
A következő, ismertebb világvégét a maja naptár jelzi. A számítás szerint 2011. október 28-án esedékes. Újabban többen ellenőrizték a számítást és megegyeztek 2012. december 21-ben. Nem egy napon történik, mert ez egy folyamat vége kell legyen. Egy időpontban viszont együtt lesz a rendszerben annyi energia, ami szükséges a robbanáshoz.
A jelenlegi kutun ( maja időegység) 1993. április 6-án kezdődött és 2012. december 21-én végződik. A maják hite szerint a Mester ezt mondta visszatértéről: „Feladatom neketek új feladatot adni. A ti feladatotok ugyanaz, mint az egyém lesz: ujraszületni!” Egy maja bölcs pedig ezt mondta: „Az lesz a teljes összeomlás kora, amikor minden elvész. Az istenítélet ideje. Betegségek, járványok jönnek és éhinség lesz. Kormányok idegnek kezére kerülnek, elvesznek a bölcsek és a próféták!” Jegyezzük meg, hogy alig van olyan hitvilág, amelyben ne lenne szó a „Mester” visszajöveteléről.
Évekkel ezelőtt, a későőszi és a koratéli európai zord időjárás elő, feleségemmel a meleg tengerek környékét keresve, egyszer hosszabb időt töltöttümk Mekszikóban. Közben résztvettünk egy történelmi utazáson, ahol sokmindennel találkoztunk – amire álmunkban sem godnoltunk. Röviden beszámoktam erről a Kapu c. folyóiratban ((1998. 6/7 szám, 61-64. old) és egy hosszabb dolgozatomban (31. sz. kiadványunk, Acta Historica Hungarica Turicienzia, XIII/2, 165-174. old., www.zmtw.org kiadványok menüben). Sajnos mindkettőt teleírták hibával, amiket csak előadásaimban tudtam helyesbíteni. A Turán c. folyóirat kérésére írtam egy hosszabb beszámolót színes képekkel, de nem közölték. Feltételezem, hogy a tudományt tudják közvetíteni olcsóbban is. Ez a dolgozatom viszont megtalálható honlapunkon (magyar/eszmecsere/történelem menüben).
Ezen az utunkon, a sok tapasztalat mellett, beszereztünk néhány filmet és könyvet. Az egyik könyvre írva van, hogy az illetékes minisztérium iskolai oktatásra ajánlja. A könyv elején áll, hogy a maják az Atlantiszról származnak. Később írják, hogy a Mekszikóval foglalkozó régebbi írásokat óvatosan kell kezelni, mert az a spanyolok műve, akiknek tudatlanságánál csak arroganciájuk nagyobb. Erről jutott eszembe, hogy évszázadok óta a mi történelmünket is, az indoeurópaira átkeresztelt germán-szláv ellenségeink és azok cselédsége írja – tisztelet a kivételnek.
Mexikó zászlaja is piros, fehér és zöld. Szakembereink ebből csinálták a kokárdát, amit államfőnkig mindenki visel március közepén. Napjainkban a TV-ben látható, amint a NATO keretében Moammer el-Kadhafi ellen olasz repülők indulnak támadásra, a gépek oldalán a „mi kokárdánk” látszik. Szakembereink a mi gépeinkre is ugyanezt mázoltatják – remélhetőleg nem leszn rá alkalom, hogy a mieinket tévedésből lelőjék. (A magyar kokárda – ha szakszerűen csinálják – a közepén piros.)
A genetika tudomány álláspontja szerint (Science, 2000. nov. 10, Vol. 290, 1155-1159. old. Megtalálható honlapunkon is, két magyar fordításban is (www.zmte.org magyar/eszmecsere/genetika menüben és ott van az angol eredeti is az angol menüben) az M45-ös leszármazási vonalból származó EU19-es haplotipus a magyarban 60 %-al jelenlévő legrégíbb európai haplotipus. Az előttük álló M3-as pedig átment Ázsiába, majd Amerikába. Így kapcsolatunk, ma már tudományosan több oldalról igazolt. Amerika őslakói nem a Behring szoroson mentek át, és a ló sem úgy került oda, hogy elvadultak a spanyolok lovai.
A maja írást Jurij Knorosov leningrádi kutató fejtette meg 1970 táján, azóta olvassák. Egyetlen teljes kódexük maradt épen, ami Drezdában van. Így nem véletlen, drezdai kutatók foglalkoznak vele alaposan – sajnos, magyar kutatókat nem érdekli Közép-Amerika, noha közvetlen kapcsolatunk sokszorosan bizonyított.
A legújabb drezdai hír (L. honlapunklon is: Magyar Nemzet, 2011. március 12) ismét valami elsüllyedésről szól (Atlan).
Távol áll tőlem, hogy emberi sorscsapásokhoz illetlenül közeledjek, de azért vigyázó szemünket vessük arra az eseménysorra, amit az elmúlt harminc évben Európában megfigyelhetünk mindmáig, az arab világot megrázó szörnyű eseményekre, és a világ egyik legfeljettebb országát, Japánt sujtó eseménysorozatra.
A fentiekkel összefüggésben idézek egy drezdai kutató nemrég megjelent könyvéből (Thomas Ritter: Das Schiksalsjahr der Menscheit 2012 – und darüber hinaus. Magyarul: Az emberiség sorsfordulója 2012 – és ami utánna jön. Ancient Verlag, Dezember 2010. ISBN 978-3935910-80-4). Hasonlóan más, újabb kutatótársához, természetesen kezeli a nagy műveltségek közötti összefüggéseket. Elemzése Tibettől, Indián, a két Folyamközön, Itálián, Egyiptomon át Közép-Amerikáig ível. Nem illik rossznéven venni tőlük, hogy nem ismerik a lovasműveltség összefüggéseit (L. dolgozatom honlapunkon: „Gens Hungarorum – Magyar Nemzet. Magyar/eszmecsere/történelem menüben), elvégre mindannyian indoeurópaiak – ha nemis pont olyanok, mint amilyeneknek a mai mekszikóiak a spanyolokat tartják.
Ehelyt az említett könyvnek csak egyes részeivel foglalkozom.
A közelmúlt tapasztalatai alapján, hosszadalmasan int általában valamely vészhelyzetre való felkészülésre. Lakhelyünkön tájékozódjunk az ilyen esetre fenálló tervről, s ha ilyen nincs, szorgalmazzuk a készítését: mely esetben hová, hogyan meneküljünk, hol lesznek segélyhelyek, milyen út vezet korházba, szálláshelyre meg egyéb ellátó helyre stb. Milyen módon történik a riasztás?
Milyen dolgaink, miként legyenek előkészítve:
- felszerelési tárgyak veszély esetére; rádió napelemmel, megjelölve rajta a helyi adó helyét, szolártelefon;
- sok gyertya, gyufa vízhatlanul elzárva;
- dolgok elsősegély nyújtáshoz;
- felírt gyógyszerek, de más is, pl. aszpirin, antibiotikum, allergia ellen, darázscsípés ellen, alicin, foghagyma-olaj, gombás fertőzés ellen, testápolószerek stb.;
- telefonszámok: segélyhely, orvos, családtagok, barátok, rendőrség stb.;
- meleg ruha, erős cipő, takaró, hálózsák;
- kulcsok;
- ha kell: gyerekholmi;
- ha van háziállat ... stb.;
- figyelemfelhívó eszköz (síp, kolomp stb.).
Általában javasolják, hogy tároljunk otthon tartós élelmiszert, ivóvizet, fütőőanyagot, üzemanyagot, legyen független főzési lehetőség stb.
Ha bekövetkezett a vészhelyzet, viselkedjünk nyugodtan. Ennek is van gyakorolható módja:
- számoljunk tizesével visszafelé;
- lecsukott szemmel képzeljük magunkat nyugodt helyre;
- ismételjünk szavakat, imát;
- mosolyogjunk;
- szemlezárva, mélyen lélegezzünk, ezt számoljuk és figyeljük;
- gondoljunk egy idézetre, egy képre;
- használjunk olajsűrítményt (levendula, vanilia), amiből egy-egy csepp kell ajakra, orra (vigyázat: csak azt, ami emberi használatra készül!).
A nyugalom megtartására ajánlatos az egyszerű meditálás:
- üljünk kényelmesen, lábfej a földön, szem becsukva;
- nyugodtan, mélyen lélegezzünk;
- csak a légzésre figyeljünk, másra nem;
- érezzük, amint a levegő a testbe megy és képzeljük el, hogy lábunk a földbe gyökerezik és méllyen lemegy;
- légzés közben hozzunk energiát a földből és eresszük testünkbe;
- belégzés közben engedjük az energiát a testen át egészen a fejbe;
- kilégzésnél engedjük az energiát vissza a foldbe, vissza a forráshoz, a biztonsághoz, az erőhöz;
- engedjük, hogy a test feltöltődjön, erősnek és szabadnak érezzük magunkat.

Egyszerű tanácsok, bárki megtarthatja. Érdemes. Aki viszont a világvégére is fel akara készülni, annak ez kevés.

Zürich, 2011. husvét.

23. Két EU-Parlament
(Tages Anzeiger, Zürich, 2011. január 11)

Az Európa Tanács ritkán hallat magáról. Hiányzik hozzá a hatalma, a jelenleg 47 tagállam 636 képviselőjéből álló intézménynek.
Az Európa Tanács ezen parlamentjét sokan összetévesztik az ugyancsak Strassburgban ülésező Európa-Parlamenttel. A közvélemény figyelme csak akkor irányul ezen intézményre, ha például a tesszini (dél-svájci kanton. Ford.) Dick Marty jelentést tesz a koszovói UCK feltételezett, emberi szervvel való kereskedéséről, vagy a CIA „terror elleni harcával” kapcsolatos titkos börtöneiről és emberrablásairól. Az Európa Tanács Parlamentje 1949 óta, többnyire csendben de határozottan fellép az európai alapvető jogok védelmében és így világrészünk lelkiismerete.

24. „Fogd a pénzt és rohanj!”

Egész Európát takarékosságra intik, miközben az Európai Unió parlamenti képviselői egyre többet engednek meg maguknak. A saját titkárságukra fordítható jutalékuk összegét most emelték meg 1500 EU-val. Ezzel minden képviselő havonta több mint 21000 EU-t költhet segítőire. Ha ez nem elég, akkor éppen most kapták a legújabb „iPads”-t.
Az egész kiadást, az állítólag állandóan növekvő elfoglaltságukkal indokolják, amit ki kell pihenjenek. Kevéssé ismert, hogy minden képviselő évente 21 fizetett „wellness nap”-ra jogosult. Az EU ezt „orvosi-kozmetikai megelőzés”-nek nevezi, amibe nemcsak kozmetikai kezelés, hanem szépségoperáció is tartozik. Aki igényli, viagra-t is kap – a hölgyek is, akik továbbadhatják családtagjaiknak, vagy ismerőseiknek.
Az angol független EU-képviselő Nikki Sinclar, nem hisz kollégái túlterhelésében. Lefényképezett már több mint 60 EU-képviselőt, akik szinte minden héten, pénteken reggel, egy bőrönddel jelennek meg a parlamentben és amint lehet, repülnek haza. A rövid jelenlét persze biztosítja számukra a 304 EU napidíjat.
Egy spanyol napilap, az El Mundo” nemrégiben közzé tette ezt a hírt „Fogd a pénzt és rohanj” – címmel. Hozzáteszik, hogy a Sinclair által lefényképezett képviselők többsége francia és kelet-európai. Mi tegyük hozzá, hogy az EU „Alkotmánya” értelmében, ezek a képviselők választóiknak nem felelnek, hiszen csak pártok küldöttei, határozatokat nem hozhatnak, így az EU 27 komisszárja gondtalanul parancsolgat.
Tévedés ne essék: egy Európai Únióra igen nagy szükség lenne, kiváltképp, ha figyelembevesszük, hogy ha minden így megy tovább, akkor századunk végére az EU a világ lakósságának mindössze 5 százalékát fogja adni. Európa – és benne Hazánk – kevesebb lehet a jelentéktelennél.

Zürich, 2011. husvét.

25. Az USA hitelezői

Az USA államadóssága már 2010 végén több mint 14 (billió) ezer milliárd US dollár volt. Az államháztartás hiánya 2010-ben az ország gazdasági teljesítményének (bruttó társadalmi össztermék) 11 %-a. Így mérve a hiány, lényegesen magasabb a tönkrement Görögországénál. Tehát nincs mit azon csodálkozni, hogy állandóan nő azon szakemberek száma, akik abból indulnak ki, hogy az USA ezen adósságtömeget tervszerűen soha ledolgozni nem fogja. Így, nem utolsó sorban, érdemes egy pillantást vetni az USA hitelezőire.
Legnagyobb hitelező a Kínai Népköztársaság 1,2 billióval. Következik az USA jegybankja a FED, mintegy 1,1 billióval (emlékeztetőül: a FED egy magánbank, nyomtatja a dollárt, amit kamat ellenében hitelez az államnak, így az állam ellenőrzése dolgában elég „biztos” lehet. A harmadik helyen áll Japán 880 milliárddal, követi Nagybritannia kb. 270-el. Az ötödik helyen az olajkitermelő államok állnak: Venezuela, Irán, Irak, Katar és Szaudi Arábia, összesen 212-vel. Követi őket Brazilia 186-tal, majd a Bahamas és Cayman szigeti Caribbian Banking Center (állítólag egy pénzmosó paradicsom) 169-el. Ezután jön Oroszország (151), Svájc (107), Luxemburg (85), Németország (61), Irország (46), majd az örökké nyomorgó Mekszikó 34 milliárd követeléssel az USA-val szemben.

Zürich, 2011. május 31. 28.

26. Pillanatfelvételek...

A 2010-es év egyik jellemzője volt a nagy veszekedés az euró-államok adósságváltságáról és az Európai Pénzügyi Szövetség működőképességéről. Az Unió működését meghatározó alapszerződés 125. pontjában egyértelműen leszögezték, hogy sem valamely tagállam, sem a közösség valamely intézménye nem felel egy másik társult állam adósságáért és semmi ilyen kötelezettséget magára nem vállal. A 2010 tavaszán született megállapodásokkal ezt a szabályt kijátszották... Ünnepelte a sajtó mintha ő lenne Robin Hood, vagy Dávid, aki beleköt a Goliath USA-ba, akinek legbensőbb titkait elárulja, s így ő lett az elsőszámú közellenség: a WikiLeaks-es Assange Julian. Követelték lefogását és azonnali elítélését, még az eltüntetése is felmerült. Na és mi lett? – már hónapok elteltek és az USA-ban még vádat sem emeltek ellene... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy igen nagyrabecsült elnök, egy köztiszteletben álló kormány feje, egy nagy terület biztonságának őre, a béke biztosítéka, és a Nyugat barátja. Mégis, egyik napról a másikra átváltozott diktátorrá, kormánya egy rendszer lett, ami a népet elnyomja, veszélyezteti a békét, ami ellen az enberek harcbaszállhatnak szabadságjogaik védelmében. Mily gyorsan lesz gazember az USA barátja és szövetségese, ezt megérte Egyiptomban Mubarak.

2011. június 21.

27. Ország-IQ

Az Európai Únió által erőteljesen támogatott két intézet jelentéséből idézünk. Ezek a legnagyobb „gondolkodó gyárak”.
Az egyik: Centre for European Policy Studies – CEPS.
Köztudott, hogy az egyén sikere igen nagy mértékben függ személyes intelligenciájától és képzettségétől. A kettő egymással szoros összefüggésben van. Ezen megállapításból kiindulva, a kutatók állítják, hogy pont ilyen értelemben beszélhetünk „ország-iq”-ról is.
Magyar ember számára talán nem szükséges bővebben kifejteni, hogy a magyar a tehetségesebb fajtához tartozik. Éppily felesleges lehet bizonygatni, hogy ellenségeink ezt a tulajdonságunkat, talán a legtöbb magyarnál is pontosabban fölmérték és ezért igyekeznek bennünket hosszú idő óta mind alacsonyabbra nyomni. Az említett elemzésekben rólunk nincs is szó.
Felmérésük szerint, a német nép iq-ja 100, ami évek óta folyamatosan süllyed és a mai lengyel 99 hamarosan le fogja őket hagyni. A legjobban áll Singapur (103), Taiwan (104), Japán (105), Hongkong (107), Dél-Kórea (108(.
Ezzel szoros összefüggésben áll a másik jelentés: „A munka jövője” kutatóintézeté. Szerintük, egy olyan ország is, mint Németország, nem kerülheti el a nyugdíjkorhatár emelését és a heti munkaidő növelését – ha nem akar lemaradni. Emlékezzünk eközben egy másik jelentésre, amely szerint az évezred végére – ha minden így megy tovább – Európa összlakóssága a világ lakósságának 5 %-a lesz.
Hol és mi leszünk akkor mi magyarok? Az USA-ban beszüntették a kézel való írás oktatását; már csak a géppel való írást oktatják.

2011. augusztus.

28. Az "új-görög tragédia" utolsó felvonásáról

Sajtóhírek szerint, még ugyan nem végleges, de csendben folyik az előkészítés. Görögország állami pénzügyei teljesen összeomlanak ezért csendben előkészületek folynak az Euró-szövetségből való kiválásának és nemzeti pénze - a drachma - bevezetésének. Az elmúlt hetekben a görög kormányra óriási nyomást gyakoroltak, ezért csendben megtörtént az előkészület Theodoros Pangalos miniszterelnök helyettes vezetése alatt. Pangalos nyíltan németgyűlölő, aki állandóan hangoztatja, hogy Németországnak a második világháború okán Görögországgal szemben komoly tartozása van..
Amint az esemény bekövetkezik, elsődleges cél lesz annak elkerülése, hogy az új pénzre való áttérés ne vezessen se polgárháborúhoz, se katonai diktatúrához. Pangalos az utolsó katonai diktatúra idején (1967-1974) ellenállási harcos volt, amiért állampolgársága elvesztésével fizetett. Még titokban ugyan, de állítja, hogy csak idő kérdése, hogy országa kilépjen az euró-övezetből.
Pangalos környezetében minden vezető tudja, hogy Görögország belpolitikai helyzete tarthatatlanná válna abban a pillanatban, amikor az állami tisztviselőket tömegesen kellene elbocsájtani és a béreket nem tudnák fizetni. Megrohannák a görög bankokat és takarékpénztárakat.
Az emberek szeretnék kivonni betétjüket, hogy lehetőleg mentsék ami menthető. Ezek a pénzintézetek hamarosan fizetésképtelenné válnának, ami számukra a lehető legrosszabb. Hogy ezt elkerüljék, néhány napra be kellene zárjanak és a pénzautomatákat ki kellene kapcsolni. Egyidejűleg néhány napra a határt is le kellene zárni.
Amint a határokat újra megnyitják, megjelenne egy törvény a tőkemozgás szigorú ellenőrzéséről és lenne egy átmeneti érvényű új pénz. Valamennyi forgalomban nem lévő görög euró-pénzt lepecsételnék, így az egy átmeneti drachma lenne. Érvényben maradnának, amíg az új pénz forgalomba kerül.
Görög vezető körökben vita folyik arról, hogy az új pénz nyomására való megbízást hová adják, miközben a török és a német nyomdák szóba se jöhetnek. Egy svájci nyomda tűnik a legcélszerűbbnek.
Ez a nyomda "polymer bankókat" tud előállítani, melynek anyaga különösképpen ellentáll minden hamisításnak. Az év eleje óta az izraeli kormány is Svájcban készítteti az új schekel-bankókat és igen jók a tapasztalatok.
Persze, amíg mindez megtörténik, addig még elhatározzák néhányszor az euró-védernyő felemelését, feltöltését stb. A szakemberek még ott tartanak, hogy az emberi tűrőképesség határa még odébb van.

2011. október.

29. Államcsőd

Történelmi tapasztalat, hogy államok hamarább mennek csődbe, mint a nagy iparvállalatok.
A következmények ismertek, ezért előre láthatóak.
Történészek szerint, az első ismert államcsőd a Kr. előtti 4. században történt.
Görög városállamok nem tudták visszafizetni azt a hitelt, amit egy templomtól kaptak.
A hellének ebből nem sokat tanultak, mert az utolsó 200 évben a görög állam ötször volt fizetésképtelen.
A többi állam se nagyon dicsekedhet. Fizetésképtelenné vált az utóbbi 200 évben pl. Oroszország ötször, Törökország és Portugália hatszor, Magyarország hétszer, Németország nyolcszor és Spanyolország tizenháromszor.

2011. október.

30. Németország rosszabbul áll mint Spanyolország...

 A Német Szövetségi Köztársaság 2012. évi költségvetése, csak a szövetség szintjén az államadósság további 26 milliárd Euró növekedésével számol. Annak dacára, hogy a várt adóbevétel újabb történelmi csúcson lesz. Eközben az állam teljes adóssága - szövetség, államok, községek - máris több, mint 2000 milliárd Euró, ami az évi bruttó társadalmi össztermék  83 %-a. Spanyolországban ez a százalék 67!

31. Nyelvtörvény

 Franciaországban 1975.12.31-én törvényt hoztak arról, hogy a vállalatok reklámja, hirdetései és minden egyéb nyilvános kijelentései csak franciául történhetnek. Vonatkozik ez ajánlatra, számlára, bizonylatokra, használati utasításra, garanciairatokra egyaránt. Szóban és írásban, nyilvános szerepléseken, jogi megnyilatkozásokban a francia nyelv kötelező.  Még a német-francia határra sincs kivétel. A törvény megszegőit fenyegetik 750 Euró büntetéssel - magánszemélyek esetén, jogi személyek esetében pedig 3750 Euróval.

32. Angol tervek

Az angol külügyminisztérium a "Telegraph" hasábjain tudatja, hogy tervet készítenek az Euró-országokban élő britek ellátásra, illetve hazahozatalára, amint az Euró összeomlik. London erre az esetre polgárháború-szerű állapotokra számít. Ezért terv készül arra, hogy az ottélő angolokat minél gyorsabban haza tudják hozni, illetve, hogy készpénzzel (pl. angol font, US-Dollár, Svájci Frank) el tudják látni.


33. Sugárháború

A nemrégiben Dubai-ban rendezett fegyver- és repülő kiállítás megmutatta, hogy a jövőben háborút kevésbé fognak golyókkal és bombákkal vívni, hanem inkább sugárfegyverrel. Szárazon, vízen és levegőben az ágyúkat felváltják az elektromágneses fegyverek. Ebben az esetben a cél lesz a mindenkori ellenfél elektronikájának a megbénítása.
 Erősen leegyszerűsítve, a legtöbb sugárfegyver esetén egy radarkészülék és egy mikrohullámú készülék egyesítéséről van szó, amint az a rövidhullámú készülékek (mikrovelle) esetéből ismert. Meglőve ezzel az ellenséges hajó, repülő vagy más közlekedési eszköz, annak elektronikáját leállítják. Az eszköz állva marad, esetleg leesik. Meg nem erősített hírek szerint, ezzel a technikával már megállítottak néhány rabló hajót a szomáliai part előtt. Egyes ilyen eszközöket Líbiában már kipróbáltak és Dubai-ban is úgy mutatták be, hogy  már kipróbálták.
39. Könyvismertetés (röviden)