Sorozat a művészetek kedvelőinek: Eurázsiai művészetek füzetek (Bérczi Szaniszló)

2014.08.13 18:49

1996 óta vesz részt a Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete az Eurázsiai Művészetek című füzetsorozat kiadásában. Ezek a füzetek hasznos segítőtársai mindazoknak, akik a történelmet, a művészeteket szeretik és szívesen rajzolnak, festenek is. Ezt a sorozatot mutatjuk be az eszmecsere rovatunkban a közeli jövőben, folyamatosan. HONFOGLALÁS KORI KIFESTŐ (Pozsony, 1996)

A Kárpát-medencébe a IX. század végén települtek be államszervező őseink. Árpád népe az Európában leghosszabb ideig fönnálló olyan államot szervezte meg, melyet a sztyeppéről ide érkezett népek hoztak létre. Korábban már több lovas-nép szervezett itt államot. A hunok államának máig élő emléke Buda városának a neve. Buda Attila király bátyja volt. Priszkosz rétor bizánci nagykövet és krónikás járt Attila udvarában. Leírása szerint a hunok székvárosa akkor a Duna-Tisza közén lehetett. Attila halálát követően (453) előbb a longobárdok és a gepidák, majd az avarok szerveztek államot (568). Az Avar Királyság (Kaganátus) határőrvidékeket telepített és 100 évvel később be tudta fogadni a sztyeppe felől érkező onogur honfoglalókat. (László Gyula kutatásai alapján ők voltak az első magyar nyelven beszélő honfoglalók.) Az avar onogur állam a 700-as évek végére meggyöngült, a frankoktól csatákat vesztett, s a dunántúli avarok megkeresztelkedtek. A 800-as években jutottak el a magyar kalandozók a Kárpát-medencébe. Máig fönnálló államukat 1100 éve szervezték meg. Árpád honfoglalói jellegzetes díszítőművészetet hoztak magukkal. Fegyverzetük, ruházatuk, lószerszámuk palmettás díszítése mindmáig korszakjellemző a Kárpát-medence régészetében. Nyitó ábránkon a tarsoly lemezeket is tartalmazó sírok elhelyezkedését mutatjuk be. Ezek a leggazdagabb díszítőművészetű sírok olyan honfoglaló csoportokéi lehettek, akiknek erős kaukázusi, iráni és közép-ázsiai eredetű művészeti hagyományai voltak.

Szerkesztő: Bérczi Szaniszló, egyetemi docens, ELTE TTK Fizikai Intézet, Anyagfizika Tanszék,
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató csoport, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.)

Letölthető kiadvány