Karosi hunfoglalók, Révész László és Török Tibor nézeteltérése (Varga Géza)

2019.07.05 00:00

A Szegedi Tudományegyetemen mostanában tartottak egy előadássorozatot, amelynek témája: Hunok legyünk, vagy magyarok? Az egyik előadó Révész László volt, aki a karosi temetők leleteit annak idején régész szemmel értékelte. A Debreceni Tudományegyetemen pedig Török Tibor szegedi genetikus mondta el a magáét ugyanazokról a temetőkről. A két előadás homlokegyenest ellenkezett a hun-magyar azonosság kérdését és - a genetikus javára - az érvelésük komolyan vehető voltát illetően. Ráadásul az írástan ezt a tetőtől talpig phd-s és habil-os vitát a lomtárba küldi, mert a karosi leleteken magyarul megszólaló hieroglifikus mondatot találhat az, aki rendelkezik az ehhez szükséges rovológiai tudással.

link