Elektronikus könyvtár

 

 

    ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa  i  

 

Keresés a Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóiratai között

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványai a Magyar Elektronikus Könyvtárban

 

Keresőmodul

 

 

 1. Első (Benidorm 1986) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, 1991. ISBN 963 02 8926 1

 2. A Második (Zürich 1987) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, 1993., ISBN 963 02 8926 2

 3. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (London 1988) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai s Iratai. Budapest-Zürich, 1999., ISBN 963 85684 5 3

 4. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Felsőőr/ Oberwart 1989) Budapest-Zürich, 2005., ISBN 963 9349 10 0

 5. Csihák György: A magyar parlamentarizmus ezer éve. Budapest, 1990., ISBN 963 02 8925 3

 6. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Altenberg 1990) Budapest-Zürich, 2005., ISBN 963 9349 09 7

 7. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Szent Gallen 1991) Budapest-Zürich, 2005., ISBN 963 9349 08 9

 8. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Szentendre 1992) Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9204 48 X

 9. Ma g yarok Őstörténete. Zürich-Budapest, 1992. ISBN 963 02 8925 3; második kiadás 1996., ISBN 963 85274 6 3; harmadik bővített kiadás 2007., ISBN 963 9204 37 4

 10. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Szege d 1992) Magyar Történelmi Iskolá­jának Előadásai és Iratai. Zürich, 1993., ISBN 963 8465 00 X

 11. Magyar Történelmi Tanulmányok 1. Zürich, 1993., ISSN 1217 4629

 12. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Tab 1993) Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1994.,ISBN 963 04 4413 5

 13. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik (Kaposvár 1993) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1999., ISBN 963 85684 2 9

 14. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kilencedik (Tapolca 1994) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1995., ISBN 963 85274 1 2

 15. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (Tapolca 1994) Magyar Történelmi Iskolája Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1994., ISBN 963 85274 12

 16. Die Frühgeschichte der Ungarn. Zürich-Budapest, 1994., ISBN 963 85 274 4 7. Zweite erweiterte Ausgabe 2007. ISBN 963 9204 30 7

 17. Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet. I. Budapest-Zürich, 1994., ISBN 963 04 4112 8

 18. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Székelyudvarhely 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1994. ISBN 963 85274 2 0

 19. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Komárom 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Komárom-Komárno-Zürich, 1995. ISBN 963 85274 3 9

 20. Képeslapok magyar történelmi motívumokkal. 8 különféle, szimpla és dupla, színes

 21. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizedik (Tapolca 1995) Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, 1996. ISBN 963 85274 8 X

 22. Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról. Budapest-Zürich, 1995 ISBN 963 85274 5 5

 23. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói (1995-1999) Előadásai és Iratai. Csikszereda-Budapest-Zürich, 2000., ISBN 963 85684 9 6

 24. Honfoglalásunk és előzményei. Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében. (Tapolca 1996) Budapest-Zürich, 1997., ISBN 963 85684 1 0

 25.  Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. Budapest-Zürich, 1996., ISBN 963 85684 02   

 26. Germann Georg: Ungarisches im Bernischen Historisch en Museum. A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei. Bern-Budapest, 1996. ISBN 963 85274 9 8

 27. Csihák György: Ex Oriente Lux. Budapest-Zürich, 1996. ISBN 963 85274 7 1

 28. Magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a huszadik század fordulóján. Avarok – onogurok – magyarok. (Tapolca 1997). Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9349 11 9

 29. Nagy Kálmán: A honfoglalás hadtörténete. Budapest, 1998. ISBN 963 7810 97 8 (Közösen a Szabadtér Kiadóval)

 30. A honfoglalás és az 1848-1849-es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára. (Tapolca 1998). (324 oldal) Budapest-Zürich, 2001. ISBN 963 86100 5 0

 31. Az első világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921). Szent István és a magyar államalapítás. (Tapolca 1999)  Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 02 X

 32. Csihák György: Válasz népem kérdéseire a hazánkról. Budapest-Zürich, 1999

 33. Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Magyarok és a Szent Galleni Apátság. ISBN 963 85684 3 7 (Közösen St. Gallen Kanton levéltárával) – Második kiadás: Szent Gallen-Budapest, 1999. ISBN 963 86100 8 5 (német nyelven)

 34. Csihák György: A magyar nemzet múltja * Szent István király életműve és a magyar államalapítás * A bambergi lovas * Sacra Regni Hungarici Corona és a magyar közjogi rendezés kérdései ma * Magyar - nép - kisebbség. Budapest-Zürich, 1999. ISBN 963 85684 6 1

 35. Fünfzehn Jahre UHVZ - A ZMTE tizenötéves 1985 - 1999. Zürich-Budapest, 1999. ISBN 963 85684 7 X

 36. Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet II. Budapest-Zürich, 1999. ISBN 963 85684 4 5

 37. A magyar műveltség gyökerei. Az 1930-as évek magyar műveltsége. (Felsőőr/Oberwart 2000) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 86100 3 4

 38. Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére. (Sárköz-Decs 2000) Decs-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 03 8

 39. Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre. (Rozsnyó 2000) Rozsnyó-Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86100 2 6

 40. Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete a magyar műveltség gyökereiről. Budapest-Zürich, 2000. ISBN 963 85684 8 8

 41. Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban. A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából (1939-1949). (Szentendre 2001) Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86100 6 9

 42. Barabási László: Nemes Székely Nemzet – Csillagösvényen. Csiksomlyó-Budapest, 2001., ISBN 963 86100 4 2

 43. Csihák György: Magyar nempolitikai írások. Budapest-Zürich, 2002. ISBN 963 86 100 0 X

 44. Kiadványaink tartalomjegyzéke – Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht. Zürich-Budapest,  2002. ISBN 963 86 100 7 7

 45. Achtzehn Jahre UHVZ – A ZMTE tizennyolc éve 1985-2002. Zürich-Budapest, 2002., ISBN 963 86100 9 3

 46. Magyar Történelem. Tízezer év – ezer oldalról. Oktatási segédkönyv a magyar történelem tanításához. (636 oldal) Budapest-Zürich, 2003. ISBN 963 86100 1 8

 47. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (Budapest 2003) Budapest-Zürich, 2004., ISBN 963 9349 06 2

 48. A magyar huszárság története. A lovasműveltség sajátosságai. Az első magyar huszártörténeti konferencia keretében. (Nyíregyháza, 2004) Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 07 0

 49. Zwanzig Jahre UHVZ – A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve 1985-2004. Zürich-Budapest, 2004. ISBN 963 9349 05

 50. Csihák György: Forog a történelem kereke... Budapest-Zürich, 2004. ISBN 963 9349 04 6

 51. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. Második, bővített kiadás. Közösen a Heraldika Kiadóval. Budapest-Zürich, 2005. ISBN 963 9204 38 2

 52. Acta Historica Hungarica Turiciensia. Kiadványaink tartalma. Budapest – Zürich, 2006. ISBN 9639204 37 4

 53. Őstörténetünk és a genetika. 1456 – Nándorfehérvár – 1606 Zsitvatorok – 1956 Budapest. (Mártély 2006) (372  oldal). Budapest-Zürich 2007. ISBN

 54. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Huszadik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Hódmezővásárhely 2007) (159 oldal). Budapest-Zürich, 2008. ISBN

 55. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. Tudományos emlékülés. (Esztergom 2007) (67 oldal). Budapest-Zürich, 2008. ISBN

 56. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2008/A. (137 oldal) Budapest 2008. ISSN

 57.  Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 4. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2008/B. (176 oldal) Budapest 2008. ISBN 

 58. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám. Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés. Tudományos emlékülés. (Esztergom 2008) (115 oldal). Budapest-Zürich 2009. ISBN

 59.  Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A. (145 oldal) Budapest 2009. ISSN   

 60. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. Évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület  Őszinte Története (239 oldal) Budapest-Zürich 2010. ISBN

 61. Csihák György: „Cum Deo pro Patria et Libertate.“ „Horthy fasizmus“ – „Antall  demokrácia.“ Történelmi előzmény és párhuzam.  (142 oldal). Budapest-Zürich 2010. ISBN

 62. Acta Historica Hungarica Turici ensia XXV. évfolyam 3. szám.   Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2010/A. (130 oldal). Budapest 2010. ISSN  

 63. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 1.  szám.   Az 1920. június 4-től 1944. december 21-ig tartó időszak magyarországi eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre. (231 oldal). Budapest-Zürich 2011. ISBN

 64. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 2.  szám. Zentai KJF–ZMTE, Történelemtanár-Továbbképzés Vizsgaelőadásai. ( 230 oldal). Budapest-Zürich 2011. ISBN

 65. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 1.  szám, Pa nnon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2012/A. (229 oldal) Budapest-Zürich 2012. ISSN

 66. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVIII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar történelmi Egyesület „Az altöttingi országgyűlés történelmi vizsgálata” című zártkörű tudományos tanácskozásán elhangzott előadások írott változata. (176 oldal) Budapest-Zürich 2013. ISBN     

 67. Acta Historica Hungarica Turiciensia XVIII. évfolyam 2. szám, Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2013/A. Budapest-Zürich 2013. ISSN 

 68. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIX. évfolyam 1. szám, Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2014/A. Budapest-Zürich 2013. ISSN 

 69. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIX. évfolyam 2. szám. „Tízezer hontalan magyar Szent István-napi zarándoklata 1947. augusztus 20-án” címmel a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Pilisszántáért Egyesület közös rendezésében 2014. augusztus 20-án Pilisszántón a Boldogasszony Sziklakápolnában és a Páduai Szent Antal Templomban tartott ünnepi megemlékezés és tudományos ülésszak beszédei és előadásai. Budapest-Zürich, 2014. Budapest-Zürich 2014.

 70. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX. évfolyam 1. szám. A Hazáért! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, valamint a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület centenáriumi rendezvénye Budapest, 2014. november 28. előadásai. Budapest-Zürich, 2015.
 71. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX. évfolyam 2. szám, Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2015/A. Budapest-Zürich 2015. ISSN 

 72. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2015/C. A Hazáért! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, valamint a Zürichi Magyar Történelmi egyesület második emlékkonfere nciája az első világháborúról. Budapest, 2015. április 24. Ludovica tér 2. NKE Kápolna.

 73. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXX. évfolyam 4. szám. Géza A. Kósa: Calvinist Hungarians in Australia. The first 60 years of Hungarian speaking congregations 1950-2010. Academia Press Co. and the  Hungarian Historical Society of Zurich. Melbourne, 2015. 214 pages. National Library of Australia Cataloguing-in-Publication ISBN 9780957770744 (paperback).

 74. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2016/A (250 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
   

 75. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évfolyam 2. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 30 éve/30 jahre Ungarich Historischer Verein Zürich 1985-2015 (306 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538

 76. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évfolyam 3. szám. Z. Tóth Csaba: Magyar Őstörténeti tanulmányok 2014-2016. (103 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538

 77. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évfolyam 4. szám. A Kodolányi János Főiskola és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület „A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása” című komáromi történelemtanár továbbképzése vizsgaelőadásai (166 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538

 78. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évfolyam 5. szám. ALAPVETÉS - Tanulmányok a magyar eredetről és következményeiről Oktatási segédkönyv II. (1440 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538

 79. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 6. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 1. (1985-1986.)
 80. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 7. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 2. (1986-1987.)
 81. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 8. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 3. (1987-1988.)
 82. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 9. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 4. (1988-1989.)
 83. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 10. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 5. (1989-1990.)
 84. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 11. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 6. (1990-1991.)
 85. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 12. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 7. (1991-1992.)
 86. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 13. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 8. (1992-1993.)
 87. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 14. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 9 . (1993-1994.)
 88. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 15. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 10.  (1994-1995.)
 89. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 16. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 11. (1995-1996.)
 90. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 17. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 12. (1996-1997.)
 91. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXI. évf 18. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 13. (1997-1998.)
 92. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 1. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 14. (1998-1999.)
 93. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 2. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 15. (1999-2000.)
 94. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 3. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 16. (2000-2001.)
 95. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 4. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 17. (2001-2002.)
 96. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 5. sz. (2016.) - ZMTE Emlékkönyv 18. (2002-2003.)
 97. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 6. sz. (2017.) - ZMTE Emlékkönyv 19. (2003-2004.)
 98. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 7. sz. (2017.) - ZMTE Emlékkönyv 20. (2004-2005.)
 99. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 8. sz. (2017.) - ZMTE Emlékkönyv 21. (2005-2006.)
 100. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 9. sz. (2017.) - ZMTE Emlékkönyv 22. (2006-2007.)
 101. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXII. évf 10. sz. (2017.) - ZMTE Emlékkönyv 23. (2007-2008.)
 102. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 1. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2008-2009.)
 103. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 2. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2009-2010.)
 104. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 3. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2010-2011.)
 105. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 4. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2011-2012.)
 106. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 5. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2012-2013.)
 107. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 6. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2013-2014.)
 108. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 7. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2014-2015.)
 109. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 8. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2015-2016.)
 110. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évf 9. sz. (2018.) - ZMTE Emlékkönyv 24. (2016-2017.)
 111. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évfolyam 10. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2018/A (483 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 112. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évfolyam 11. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2018/B (444 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 113. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIII. évfolyam 12. sz. (2018.) - Hirdető Műsorfüzet - Emlékezés a gyulafehérvári román gyűlésre, 1918. december 1. 
 114. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIV . évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2019/A (318 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 115. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIV. évfolyam 2. szám. „A Hazáért!” című 3. emlékkonferencia az első világháború befejezéséről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület közös rendezésében. Budapest, NKE Kápolna, 2018. december 1–2. (523 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 116. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIV. évfolyam 3. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület „A korai magyar történelem és a ZMTE barátai” című 31. Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai Budakalász, 2019. április 27-28. (349 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 117. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIV. évfolyam 4. szám. Jóemlékezetű Tibai Takács József (1957-2002) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületben
   (199 oldal)
   Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 118. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIV. évfolyam 5. szám. Nagy Kálmán : A Honfoglalás hadtörténete (127 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 119. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXV. évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2020/A (638 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 120. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVI. évfolyam 1. szám.  Fábián Sándor (Akna Sugatag): Történelmi “szürreál“ : az igazság kálváriája (Szerkesztette: Darai Lajos) (638 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 121. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVI. évfolyam 2. szám.  Timaru-Kast Sándor (Ingelheim): A magyar nép és a kelták : eredetünk és környezetünk (Szerkesztette: Darai Lajos) (372 oldal) Budapest -Zürich ISSN 2297-7538
 122. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVI. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2021/A (Szerkesztette: Darai Lajos) (442 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 123. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVI. évfolyam 4. szám.  Tematikus cím:Öröklődéstan és történettudomány : tudományos vita a korai magyar történelem kutatásáról villámpostai úton levelezve - világjárvány alatt (Szerkesztette: Darai Lajos) (802 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 124. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVII. évfolyam 1. szám.  (Szerkesztette: Darai Lajos) (990 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 125. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVIII. évfolyam 1. szám. Tematikus cím: Zürichi Magyar Történelmi Egyesület - 32. Magyar Őstörténeti Találkozó "Magyarságunk forrása régen és ma" címmel (2022. augusztus 13-14. Arany10 Kultúrház, Budapest V., Arany János u. 10.) (Szerkesztette: Darai Lajos) (1374 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 126. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVIII. évfolyam 2. szám. Tematikus cím: "190 éve született dr. Torma Zsófia, az első magyar régésznő" című emlékülés előadásai (Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, Budapest, 2023. január 27.) (Szerkesztette: Haraszti Zsuzsanna Karolina és Darai Lajos) (350 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 127. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXVIII. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2023/A. (Szerkesztette: Darai Lajos) (1073 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538
 128. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXXIX. évfolyam 1. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2024/A. (Szerkesztette: Darai Lajos) (919 oldal) Budapest-Zürich ISSN 2297-7538