ZMTE 32. Magyar Őstörténeti Találkozó 2022.

 
Ideje: 2022. augusztus 12, 13. és 14. (péntek, szombat, vasárnap) 10-17 óráig
Helye: Aranytíz Kultúrház H-1051 Bp. Arany J. u. 10. T: +36/1/3543400 aranytiz@a ranytiz.hu
 
A rendezvény védnöke: Szentgyörgyvölgyi Gábor képviselő, testvérvárosi tanácsnok,
az Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság elnöke
 
A tudományos tanácskozás tárgyköre: Magyarságunk forrása régen és ma
Ezen belül a következő témacsoportokba várunk előadással jelentkezőket:
1. Az egyetemes és a korai magyar történelem összefüggései.
2. A magyar nyelv: beszéd és írás.
3. A magyar jelképrendszer.
4. A magyar társadalmi és állami szervezőelv.
5. A magyar ó- és középkor helyszínei.
6. Hivatásunk és küldetésünk.
 
Jelentkezési határidő: 2022. július 15.
 
Jelentkezés (és minden írás) e-mailen ezen a címen: 
 
A jelentkezéshez kérünk rövid személyes tájékoztatást és az előadása rövid kivonatát, valamint technika-igényét, megjelölve, melyik témacsoportba szánja előadását.
Jelentkezhet az is, aki a rendezvényen személyesen nem vehet részt. Az ő egész dolgozatát kérjük elküldeni legkésőbb a rendezvény kezdete előtt 5 nappal és azonnal a honlapunkra tesszük: www.zmte.org. A rendezvény nyelve magyar.
Év végéig kérjük az összes előadást írásban, az Acta Historica Hungarica Turiciensia című időszakos kiadványunk követelménye szerint, ahol megjelentetjük.
 
Előadást tarthat, ill. a honlapunkra felkerül, aki erre írásban felkérést kap 2022. július 31-ig.
 
A rendezvény nem nyilvános. Kérünk valamennyi felkért előadót, hogy a rendezvény egész ideje alatt legyen jelen.
 
Mellékelt dolgozatok, amelyek megszabják a rendezvény alapgondolatát:
  1. Cser Ferenc, Darai Lajos: Egy fontos tudományos tanácskozás elé
  2. Csihák György: Fejtetőre állt világ
  3. Prokopp Mária: Új szempontok a Mohács előtti történelmünk tanításához
  4. Bérczi Szaniszló: A civilizáció-forrás Kárpát-medence szálakból font történelme
  5. Timaru-Kast Sándor: A magyar nép rejtélyes eredete és őshazája

 

Műsorfüzet: letölthető innen.

 

További melléklet: a ZMTE Nyilatkozata és Házirendje

 
Beküldött dolgozatok:
  1. Végh Tibor (Budapest) - Koronánk Magyarrá Szentelése. Az igazságosság mellérendelő elvének és az évköri egyensúly képi megjelenésének összefüggő ténye Megszentelt Koronánkon és a Koronatanban
  2. Péterfai János - Néhány Szó (egynyelvű szótár)
  3. Z. Tóth Csaba - Újabb észrevételek a Magyar Szt. Korona "életrajzához"
  4. Fábián Sándor (Aknasugatag): A parazita áfium ellen való magyar orvosság