ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2024

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2024

 

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2023

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2023

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2022

 

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2022

 

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2021

 

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2021

  

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2020

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2020

  

 

 

  

 

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2019

    

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2019

 

A 1914-1918 HAZÁÉRT! EMLÉKKONFERENCIA

A részletes program.

Hirdető műsorfüzet 

 

Az elhangzott előadások visszahallgathatók a Videotárban!

 

Riport Csihák Györggyel a ZMTE elnökével "A HAZÁÉRT! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület harmadik emlékkonferenciája - Emlékezés a gyulafehérvári román gyűlésre, 1918. november" kapcsán

A Karc FM rádióriportja letölthető  innen.

 

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2018

 

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2018

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2017

A 2017. évi program letölthető itt.

 

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2017

A 2017. évi program letölthető itt.

 

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2016

A 2016. évi program letölthető itt.

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2016

A 2016. évi program letölthető  itt .

 

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2015

A 2015. évi program letölthető itt.

 

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2015

A 2015. évi program letölthető  itt .

 

 

ELŐADÁSOK BUDAPESTEN 2014

Nyilvános előadás általában minden hónap utolsó előtti csütörtökjén
Kezdete: pontosan 17 óra
Belépés díjtalan, az előadást vita követi
Helye: Aranytíz Kultúrház
H-1051 Budapest, V. Arany János utca 10.
Telefon: +36/1/351-3400
Fax: +36-1-351-3404
 
IDŐPONT ELŐADÁS ELNÖK

Jaunár 23.

dr. Kókai Sándor kandidátus, intézeti igazgató, egyetemi magántanár, Nyíregyházi Főiskola, ZMTE

A Bánság történeti földrajza (1718-1918)

dr. Bérczy Szaniszló a földtudomány kandidátusa, ELTE Fizikai Intézet, ZMTE

Február 20.

dr. Csámpai Ottó entnoszociológus, kandidátus,

habilitált egyetemi docens, Nagyszombati Egyetem, ZMTE

Nemzet és nemzettudat a 21. század küszöbén (a felvidéki magyarság viszonylatában)

prof. dr. Váralljai Csocsán Jenő, Oxford, Piliscsaba, ZMTE
Március 20.

Golarits Miklós könyvtáros, Veszprém

Hol van a Fehérvárra vezető hadiút

Sancz Klára Lujza ny. muzeológus, Budapest, ZMTE
Április 24.

dr. Harai Dénes kandidátus, katona-pedagógus, egyetemi tanár, NKE Budapest, ZMTE

Háború és pedagógia. A történelemoktatás hiányosságai és zavarai  

dr. Pandula Attila az  MTA (történelemtudomány) doktora, ELTE BTK  docens, Budapest, ZMTE
Május 22.

dr. Szabó A. Ferenc, politológus, kandidátus, ny.

egyetemi tanár, Budapest

A Horthy-korszak demográfiai folyamatai

dr. Harai Dénes, kandidátus, katona-pedagógus, egyetemi tanár,  NKE Budapest, ZMTE

Június 19.

dr. Timár Sándor magánkutató, Ingelheim, ZMTE

A Fehérló Fiai. Thargitaosz három fia által vezetett népek, alapított országok   

Szekeres István írástörténet kutató, Budakalász, ZMTE
Szeptember 18.

dr. Gedai István a Magyar  Nemzeti Múzeum

ny. főigazgatója, Veresegyház, ZMTE

Szent István kultusza  

dr. Csihák J. György a ZMTE elnöke, Zürich

Október 30.

dr. Frisnyák Sándor ny. egyetemi tanár, professzor

emeritus Nyiregyházi Főiskola, ZMTE

Tájhasználat és gazdasági térszervezés a középkori Magyarországon

dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, kandidátus, egyetemi docens, PPKE BTK, Budapest, ZMTE
December 4.

dr. Vizi László Tamás PhD, történész, oktatási rektorhelyettes, főtitkár, főiskolai tanár KJF, ZMTE

Kik voltak a trianoni békediktátum magyar aláírói?

dr. Darai Lajos Mihály kandidátus (filozófia tudomány), kutatóprofesszor KJF, Székesfehérvár, ZMTE

 

ELŐADÁSOK BUDAKALÁSZON 2019