Nyíregyházi ötlyukú síp (Csajághy György)

2014.08.12 22:49

Nyíregyházi ötlyukú síp

Ami az általam megszólaltatott avar sípot illeti: Az ásató régésszel megírt közös cikkünk előtt csak részben adhatok felvilágosítást.
A síp Nyíregyházán, annak Oros településrészén egy hajdani avar házból, annak helyén került elő. Kettétört, de egyébként jó megtartású-állapotú 5 lyukú síp, cca. 1200 év kürüli lehet a kora, tehát késő-avar kori. A hangszert hozzám - mint szakértőhöz - lehoztak Pécsre, s felkértek ennek a zenei feldolgozására. A hangszert a (restaurátorok közreműködésével és a saját szaktudásom okán) sikerült megszólaltatnom. Hangsora dúr hexachord-körüli, nagyjából annak felel meg. E hangsor terjedelme alkalmas bizonyos magyar pentaton kezdemény (biton, triton, tetraton), ill. a hétfokú (diatonikus)-szelvény bichord, trichord, tetrachord, pentachord, hexachord gyermekdalok és ezekkel együtt kultikus ill. vélhetően kultikus gyökerű dallamok megszólaltatására. Én egyébként az "Egy boszorka van...", a "Kis kece lányom...", dalokat és a "Kelj fel gazda..." c. regöséneket fújtam el rajta. Az avar sípokról egyébként korábban többször és több helyütt értekeztem.

Csajághy György (Pécs)